Zorg die wordt vergoed

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket en is dus niet afhankelijk van eventuele aanvullende pakketten. In alle gevallen geldt dat het eigen risico van € 385,- wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling. Loopt je behandeling door in het volgende kalenderjaar dan wordt je eigen risico weer opnieuw aangesproken.

Zorg die niet wordt vergoed

De behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt voor de meeste psychische aandoeningen vergoed door de zorgverzekeraar. Een aantal klachten en diagnoses wordt echter niet vergoed, waaronder aanpassingsstoornissen, werkproblemen en relatieproblemen. Voor deze klachten kun je bij ons wel behandeld worden, echter moet je zelf de kosten voor behandeling betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn dat je ervoor kiest om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden. In dat geval heb je geen verwijsbrief van je huisarts nodig. Je betaalt de zorg dan zelf.

Ongecontracteerd

Hebben wij in 2024 geen contract met jouw verzekeraar? Naast jouw eigen risico is er dan mogelijk ook een eigen bijdrage, (ook bij een restitutiepolis). Controleer dit in je eigen polisvoorwaarden, dan voorkom je vervelende verrassingen.  Als je bij ons in zorg bent, en wij hebben geen contract afgesloten met jouw zorgverzekeraar, dan ontvang je een factuur na ieder consult. Deze declareer je vervolgens zelf bij je zorgverzekeraar. Als er een verschil is tussen het factuurbedrag en de bijdrage door de zorgverzekeraar dien je het verschil zelf te betalen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan psychologiepraktijk AanZet.

Gecontracteerd

Hebben wij een contract met jouw verzekeraar, dan wordt jouw behandeling vergoed vanuit het basispakket. Naast het eigen risico is er dan geen eigen bijdrage. Wij declareren de consulten rechtstreek aan  de verzekeraar.

Voor iedereen geldt dat het eigen risico wordt aangesproken bij de vergoeding van de behandeling.

De informatie in jouw eigen polisvoorwaarden is altijd bepalend, lees deze daarom zorgvuldig.

Verzekerde zorg 2024

We hebben in  2023 wel een contract met Zilveren Kruis, Menzis, Eno, DSW, a.s.r, Zorg en Zekerheid. We hebben in 2023 geen contract met CZ, VGZ, ONVZ, Caresq.

We hebben in  2024 wel een contract met Achmea (o.a. Zilveren Kruis), Menzis, Eno, DSW, a.s.r, Zorg en Zekerheid en CZ. We hebben in 2024 geen contract met VGZ, Eucare en ONVZ.

Klik HIER voor meer informatie over kosten en vergoedingen in 2024.

Tarieven 2024

Psychologiepraktijk AanZet hanteert in 2024 de tarieven zoals deze door de NZA zijn vastgesteld. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de NZA, klik hier.

  • Intakegesprek/ diagnostiek 60 minuten €183,44
  • Behandeling 45 minuten €135,89
  • Onverzekerde Zorg 45 minuten (behandeling zonder DSM diagnose) €125,00

Betalingsvoorwaarden

Wanneer je je aanmeldt ga je akkoord met de betalingsvoorwaarden van Psychologiepraktijk AanZet. HIER kun je de betalingsvoorwaarden lezen.