Kwaliteit en privacy

Geheimhouding

Als GZ psycholoog zijn wij verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn vertrouwelijk. Zonder schriftelijke toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Ook voor het opvragen van informatie bij derden hebben we schriftelijke toestemming nodig. Geheimhoudingsplicht is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 dienen organisaties die persoonsgegevens verwerken te voldoen aan de wet AVG, de algemene verordening gegevensbescherming. De AVG is een Europese wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Klik hier om de privacy verklaring van Psychologiepraktijk AanZet in te zien.

Vanaf januari 2017 is elke hulpverlener in de GGZ verplicht om door middel van vragenlijsten de voortgang van de behandeling te meten. Deze ROM (Random Outcome Monitoring) moet bijdragen aan het regelmatig evalueren van de behandeling.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het voor praktijken verplicht te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Klik hier om het kwaliteitsstatuut in te zien van Lidwine en van Janneke.

Klachtenregeling

Mocht je ontevreden zijn over de werkwijze dan mag je dit altijd bespreken met je eigen therapeut. Waar nodig zou je ook nog met de andere praktijkhouder van Psychologiepraktijk AanZet hierover in gesprek kunnen gaan.

Mocht dit niet leiden tot een wenselijke oplossing dan kan je overwegen een klacht in te dienen. Je kan je dan wenden tot de Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Meer informatie is te vinden op de site van de LVVP.